Сол е необходима и в търговията и промишлеността. Тя е основа за около 10 хил. производни, между които фармацевтичната промишленост, автомобилостроенето, строителството, алуминиевата и текстилната промишленост, и се използва в производството на стъкло, боя, почистващи препарати и козметика. За пречистване на водата, индустриалната сол е необходима в системи за омекотяване на водата, за почистване на чувствителни йонни топлообменници не само в промишлеността и търговията, но също така и в домакинствата.

SALTECH – фина индустриална сол

(25 и 50 kg PE торби и Big Bag)

 

 

SALTECH – едра индустриална сол

(25 и 50 kg PE торби)

 

 

 

SALTECH – сол на таблетки

Сол на таблетки - за омекотяване на вода в битови и промишлени инсталации.

(10 и 25 kg PE торби)