PHARMASAL – солта във фармацевтичната промишленост

Това е най–чистата и висококачествена сол, която фирмата предлага. Използва се за производство на лекарства и инфузионни разтвори.

(25 и 50 kg PE торби и Big Bag)