BIOSAXON – солта като добавка във фуражите за животни

 

Солта представлява основата за здраве и плодородие на животните и подобрява работоспособността и състоянието им.


(25 kg PE торби и Big Bag)

 

 

 

BIOSAXON – сол за близане на блокчета

Животните имат специфични изисквания за солта. Те могат да бъдат удовлетворени чрез блокчетата сол за близане.


(5 и 10 kg блокчета)

 

BIOSAXON – сол за близане на блокчета с добавени минерали за коне

За по-добра грижа към животните към блокчетата сол са добавени минерали и микроелементи.
(3, 4, 5 и 10 kg блокчета)

Сол за близане на блокчета с мед за говеда

 

 

 

 

Сол за близане на блокчета с добавени минерали за овце

 

 

 

Сол за близане на блокчета с добавени минерали за говеда


 

BIOSAXON – натурална каменна сол

Тази богата на минерали сол представлява най–висококачествената форма на естествена сол. Поради високата си устойчивост на атмосферни условия тя често се използва на открито.